Home/How To Get/Fushimi Inari

From Kiyomizu Temple to Fushimi Inari Shrine

2023-09-12T17:03:51+09:00

From Kiyomizu-dera Temple to Fushimi Inari Shrine Contents 1. Overview 2. By Walk + Keihan Railway (via Kiyomizu-Gojo Sta.) 3. By Bus + Keihan Railway (via Shichijo Sta.) 4. Fushimi Inari Shrine Information 1. [...]

From Kiyomizu Temple to Fushimi Inari Shrine2023-09-12T17:03:51+09:00

From Kinkakuji Temple to Fushimi Inari Shrine

2023-04-08T22:26:50+09:00

From Kinkakuji to Fushimi-Inari Shrine Contents 1. Overview 2. By Bus + JR line for Fushimi-Inari Shrine 2-1 By Kyoto City Bus : From Kinkakuji-michi to JR Enmachi Sta. 2-2 By JR (Sagano line) : From Enmachi Sta. [...]

From Kinkakuji Temple to Fushimi Inari Shrine2023-04-08T22:26:50+09:00

From Nijo Castle to Fushimi Inari Shrine

2023-04-08T22:33:22+09:00

From Nijo Castle to Fushimi Inari Shrine Contents 1. Overview 2. By Kyoto City Subway + Keihan Railway 3. By Walk + JR (Sagano line & Nara line) 3-1 From Nijo Castle to Kyoto Sta. 3-2 [...]

From Nijo Castle to Fushimi Inari Shrine2023-04-08T22:33:22+09:00

From Ginkakuji Temple to Fushimi Inari Shrine

2023-04-08T23:55:24+09:00

From Ginkakuji Temple (silver pavilion) to Fushimi Inari Shrine Contents 1. Overview 2. By Bus (No.203, 17) + Keihan Railway 2-1 By Bus : From Ginkakuji-michi Bus stop to Demachiyanagi Sta. [...]

From Ginkakuji Temple to Fushimi Inari Shrine2023-04-08T23:55:24+09:00

From Arashiyama to Fushimi-Inari Shrine

2023-04-07T15:24:08+09:00

From Arashiyama area to Fushimi-Inari Shrine Contents 1. Overview 2. By JR line for Fushimi-Inari Shrine 2-1 By JR (Sagano line) : From Arashiyama Sta. to Kyoto Sta. 2-2 How to transfer at Kyoto Sta. (From [...]

From Arashiyama to Fushimi-Inari Shrine2023-04-07T15:24:08+09:00
Go to Top