Home/How To Get/Kiyomizudera

Kyoto Station to Kiyomizu-dera Temple

2023-09-12T16:08:39+09:00

From Kyoto Station to Kiyomizu-Dera Temple Contents 1. Overview 2. By Bus 2-1 Bus Stops Information at Kyoto Station 2-2 Bus Stop Information near Kiyomizu-dera Temple 2-3 [...]

Kyoto Station to Kiyomizu-dera Temple2023-09-12T16:08:39+09:00

From Arashiyama to Kiyomizu-dera Temple

2023-09-12T16:20:20+09:00

From Arashiyama area to Kiyomizu-dera Temple Contents 1. Overview 2. By Hankyu Railway + Keihan Railway 3. By Keifuku Railway (randen) + Kyoto City Bus 4. By JR line + Kyoto City Bus via Kyoto Sta. 5. The ways to Kiyomizu Temple from nearest station & bus stop 6. Kiyomizu-dera Temple Information [...]

From Arashiyama to Kiyomizu-dera Temple2023-09-12T16:20:20+09:00

From Kinkakuji Temple to KIyomizu-dera Temple

2023-09-18T15:17:18+09:00

From Kinkakuji (golden pavilion) to Kiyomizu-dera Temple Contents 1. Overview 2. By Walk (or Bus) + Bus No.206 3. By Changing Buses (Bus No.204 + No.202) 4. Kiyomizu-dera Temple Information 1. Overview [...]

From Kinkakuji Temple to KIyomizu-dera Temple2023-09-18T15:17:18+09:00

From Nijo Castle to Kiyomizu-dera Temple

2023-04-09T15:38:42+09:00

From Nijo Castle to Kiyomizu-dera Temple Contents 1. Overview 2. By Walk + Bus No.202 3. By Subway + Bus No.206, 202 4. By Subway + Keihan Railway + Walk 5. Kiyomizu-dera Temple Information [...]

From Nijo Castle to Kiyomizu-dera Temple2023-04-09T15:38:42+09:00

From Fushimi Inari Shrine to Kiyomizu Temple

2023-04-07T15:30:29+09:00

From Fushimi Inari Shrine to Kiyomizu-dera Temple Contents 1. Overview 2. The way to Keihan Station from Fushimi Inari Shrine 3. By Keihan Railway + Walk 4. Kiyomizu Temple Information 1. Overview [...]

From Fushimi Inari Shrine to Kiyomizu Temple2023-04-07T15:30:29+09:00
Go to Top